Berichtgeving inzake het Corona virus

Wij zijn geopend voor reguliere podotherapeutische zorg. Het beleid wat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met een vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. 

Wij verzoeken u de volgende vragen te beantwoorden. Indien u op 1 van de vragen JA antwoord, vragen wij u de afspraak te verzetten naar een later tijdstip.

 1. bent u zelf ziek? (verkouden, hoesten/keelpijn/benauwdheid of koorts). 
 2. is er iemand in uw gezien ziek thuis, met deze klachten?  
 3. bent u in thuis-isolatie?
 4. bent u de afgelopen 2 weken opgenomen geweest in het ziekenhuis?  
 5. heeft u een besmetting met covid-19 doorgemaakt korter dan 2 weken geleden?

De mogelijkheid van een E-consult (telefonisch of ondersteund met videobellen) is altijd mogelijk, zo kunnen wij zorg op afstand leveren, indien dit gewenst is. Dit kunt u aan de telefoniste doorgeven, als daar uw voorkeur naar uit gaat.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen om uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons, sleutels e.d. niet meer aan te raken. 

In de wachtkamer en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. 

Nog wat extra aanwijzingen 

 • kom niet te vroeg, 5 minuten voor tijd, zodat u niet met anderen in de wachtkamer zit
 • volg de aanwijzingen van het personeel op
 • kom alleen naar uw afspraak, er mag maar 1 iemand naar binnen ( alleen indien strikt noodzakelijk mag een ouder mee met een kind, of een begeleider als dit niet anders kan)
 • verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk
 • wij schudden geen handen, maar begroeten u wel met een glimlach
 • wij dragen in de praktijk (afhankelijk van het type behandeling) beschermingsmiddelen; zoals handschoenen, mondmasker, veiligheidsbril of face-shield 
 • in de behandelkamer houden wij ons aan de NVvP richtlijn hygiëne en de RIVM richtlijn infectiepreventie