Vergoeding/tarieven

Nieuwe patiënt

Bestaande patiënt

Recht op vergoeding

In het algemeen verstrekken de ziektekostenverzekeraars een vergoeding voor consulten en diensten van een podotherapeut uit een aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende polis. Wilt u hierover meer weten raadpleeg dan uw zorgverzekeraar.

» https://www.podotherapie.nl/vergoedingen/

Annulering van de afspraak

Wij verzoeken u om uw afspraak na te komen of – indien verhinderd – tijdig af te zeggen (tenminste 24 uur van tevoren). Wanneer uw afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt het consult in rekening te brengen.

Dit bedrag (verzuimfactuur) wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

Infomedics verzorgt de debiteurenadministratie van zorgverleners en zorginstellingen in Nederland.
Wij hebben ook de vorderingen op de patiënt of op de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, overgedragen aan Infomedics

» www.infomedics.nl  of » 036 – 2031900

Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door Infomedics bij de patiënt , dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.

Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics te zijn bijgeschreven.

Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedics gerechtigd om, zonder verder ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.

Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota’s kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.infomedics.nl

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling of indien u een klacht heeft over uw podotherapeut, probeert u dit dan eerst te bespreken met de podotherapeut zelf of de praktijkeigenaar.

Komt u er samen niet uit dan kunt zich schriftelijk wenden tot het klachtenloket paramedici

Klachtenloket Paramedici
Postbus 190207
3501 DE Utrecht
030- 3100929

Info@klachtenloketparamedici.nl

» https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx