Podotherapie

De podotherapeut behandelt mensen met voetklachten of klachten hogerop (aan het houdings- en bewegingsapparaat) die voortvloeien uit het niet goed functioneren van voeten.  
Een podotherapeut heeft de 4-jarige Hbo-opleiding Podotherapie, met Bachelor-degree, afgerond.  

Deze opleiding is wettelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs en voldoet aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. In dit artikel is ook de titel ‘podotherapeut’ vastgelegd als een bij de wet beschermde titel.

Wat doet een podotherapeut? 

De podotherapeut start met een onderzoek naar de oorzaak van uw klachten. Uw klacht wordt besproken en daarbij kijkt de podotherapeut naar samenhangende gegevens uit het lichamelijk onderzoek.  

Hierna krijgt u uitgebreid uitleg over de conclusies van het onderzoek en wordt er een behandelplan met u besproken.

Behandeling

Tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk zal er een uitgebreid onderzoek plaats vinden om een goed beeld te krijgen van de klachten.

 

Zo’n onderzoek bestaat onder andere uit: 

 • Palperen (voelen) van diverse structuren in de voet en enkel 
 • Testen van de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten in de voet/ enkel 
 • Inspectie van de voeten (in zit en stand)  
 • Palpatie/testen van het knie- of heupgewricht of onderzoek naar de stand van het bekken/rug 
 • Beoordelen van het looppatroon/ganganalyse 
 • Metingen met behulp van o.a. een drukmeetplaat 
 • Diagnostiek uitbreiden met evt. gebruik van echografie 
 • Digitaal scannen van de voeten 
 • Beoordeling (veel gedragen) schoenen en/of  sport- of werkschoenen. 

Wie kan er bij een podotherapeut terecht?

Heeft u voetklachten in het dagelijks leven die u hinderen in het dagelijkse bestaan? Kunt u niet meer een lekker stukje wandelen of even op uw benen blijven staan?

Sporters

Het is vervelend als u een blessure oploopt. Uit enthousiasme heeft u wellicht uw grenzen overschreden. Ook kan een blessure ontstaan door een (soms niet bekende)  verkeerde voetstand of afwikkeling. De sportschoen en dan met name de verschillende trends in sportschoenen, kunnen ook een belangrijke rol spelen in het ontstaan van blessures.

Kinderen

Kinderen bloeien op terwijl ze groeien. In veel gevallen gaat dit zonder problemen en kunnen kinderen en hun ouders genieten van alle dagelijkse activiteiten. Helaas zijn er ook situaties waarin dit gepaard gaat met pijnklachten of blessures. Deze klachten zijn onlosmakelijk verbonden met actief bezig zijn. Het goede nieuws is dat veel van deze klachten zijn te voorkomen of te verhelpen door meer aandacht te schenken aan de voeten.

Kinderen die in de groeifase zitten, hebben vaak specifieke problemen, zoals bijv. hielpijn of knieklachten.  De juiste behandeling is dan belangrijk, zodat het plezier voor de kinderen in de dagelijkse bezigheden niet verloren gaat.

In de klachtenwijzer komen enkele van deze klachten terug, hier kunt u meer informatie lezen.

De podotherapeut kan u veel informatie geven over de juiste schoenen voor uw kind, maar uiteraard ook het looppatroon beoordelen en de stand en functie van de voet nakijken. Wat is de ‘juiste’ stand van de voeten en de knieën in welke leeftijdsfase en wanneer is dit afwijkend? Dat zijn vragen die wij dagelijks krijgen.

Indien u twijfelt of u met uw vraag wel rechtstreeks een afspraak bij de podotherapeut moet maken, of dat bijvoorbeeld juist een kinderfysiotherapeut nodig is? 

Er is 1x per maand een gezamenlijk inloopspreekuur samen met de kinderfysiotherapeuten, op onze locatie in Middelburg.

Voor dit inloopspreekuur kunt u rechtstreeks een afspraak maken via de volgende websites:

Middelburg:  kinderfysiomiddelburg.nl/kindervoetenspreekuur

Ouderen

Bij het ouder worden ontstaan er vaak voetklachten, waardoor het lopen moeilijker kan worden. Echter bewegen heeft vaak een gunstig effect op chronische klachten (zoals bv artrose). Veel voorkomende klachten zijn: pijnlijke voorvoet, het gevoel ‘op botjes’ te lopen, instabiliteit, pijn in de enkel, hamer- of klauwtenen.

Reuma

Volledige genezing van reumatische voetklachten is niet mogelijk, maar een vermindering van uw klachten vaak wel. Ook in een later stadium (als u al klachten heeft) kan de podotherapeut uitkomst bieden. Veel voorkomende klachten zijn: pijnlijke tenen, pijnlijke voorvoet, instabiliteit enkel.

Diabetes

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier diabetespatiënten vroeg of laat te maken krijgt met voetproblemen.
De complicaties van deze voetproblemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Het is daarom belangrijk om uw voeten regelmatig te laten controleren. De podotherapeut is de casemanager voetzorg bij Diabetes. Hij/zij heeft nauw contact met uw internist/Diabetesverleegkundige of met uw huisarts/praktijkondersteuner. De podotherapeut zal het voetonderzoek en de regelmatige screenings met hen bespreken.  Met de (medisch)pedicure is ook een nauwe samenwerking, zij voeren de medisch noodzakelijke voetzorg uit.

Samenwerkende pedicures

Werk- en veiligheidsschoenen

Veiligheid op het werk is belangrijk. Daarover bestaat geen discussie, veiligheidsschoenen dragen bij aan veilig werken.
Langdurig staan of lopen op niet comfortabele werkschoenen dragen soms bij aan bij het ontstaan van voetklachten of klachten hogerop.  Steunzolen kunnen bijdragen aan de oplossing van deze problemen. Echter is het niet toegestaan om ‘gewone’ steunzolen in uw werk- of veligheidsschoenen te dragen. Hiervoor zijn protocollen en richtlijnen, een gecertificeerde zool voor uw werkschoenen voldoet aan de wettelijke eisen zoals bijv. ESD, anti-statisch etc. Vaak worden gecertificeerde zolen door uw werkgever vergoed! Wij werken samen met leveranciers van veiligheidsschoenen die aan alle certificeringen en wetgeving voldoen. Hierdoor kunnen wij een passende oplossing bieden voor iedereen die veiligheidsschoenen draagt.

 

Echografie

Binnen de praktijk maken we gebruik van Musculo Skeletale Echografie ( MSU) oftewel echografie. Met echografie kan op een eenvoudige en veilige manier in het lichaam gekeken worden. Hierdoor kan al tijdens het onderzoek een preciezere podotherapeutische diagnose gesteld worden en kan er dus sneller met een effectieve therapie gestart worden. Wanneer tijdens het onderzoek het vermoeden bestaat dat de oorzaak van de klachten beter in beeld gebracht kan worden door het maken van een echo, kan er gekozen worden dit toe te passen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Hielspoor
 • Fascitis Plantaris
 • Morbus Sever ( hielpijn bij kinderen)
 • Mortonse neuralgie
 • Achillespees klachten

Echografie kan ook gebruikt worden ter controle van de therapie.